Tématervek és projektötletek kidolgozása

VÉGEK DICSÉRETE

2009-ben az alkotói csapat megtervezte egy a Szépasszony-völgybe megálmodott „Végek dicsérete” megnevezésű kiemelt attrakciófejlesztési projekt szakmai koncepcióját, komplett látványtervezési és interaktív látványelemeit. Az építészetileg hármas tagolású kiállítótérben (a három részre szakadt ország) megtervezett 24 enteriőr a magyar történelem 5 nemzedéknyi idejét, 150 évét kívánta bemutatni. A szintenként mintegy 300 nm-es kiállítóteret 150 korhű jelmezes panoptikumi figurával, a korabeli építészetre jellemző paticsfalas térformációkkal, tereptárgyakkal és kellékekkel rendeztük be. A Látványtár a török portyázások korát a XVI. századtól a Rákóczi-szabadságharc kezdetéig (1703), hangsúlyosan Buda elestétől 1541 – a karlóczai békéig 1699 dolgozta fel, megfelelő történelmi és összművészeti kitekintéssel. *Fenti képek a háttérmunka illusztrációi

BŰN ÉS BŰNHŐDÉS A MAGYARHONBAN

2010-ben Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felkérésére a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum börtönmúzeuma állandó kiállításának tématervét készítettük el „Bűn és bűnhődés a Magyarhonban – A magyar büntetéstörténet emlékei a XVI – XIX. században” címmel. A régi börtönépület – egy különleges, egyedülálló helyszín, a Kiskun kerület egykori tömlöce – adja azt a miliőt, amely hitelessé és valóságossá teszi a magyar büntetéstörténeti emlékeinek bemutatását. A középkortól bemutatott bűnök és büntetések eszközei kézzelfogható közelségbe kerülnek a látogatók számára. A távoli múltba vesző, szinte hihetetlen megtorlások, vallatások, kínzások és halálnemek szemléletes bemutatása olyan hatást kelt, amely megdöbbentő, de rávilágít az emberi természet árnyoldalaira is. A kiállítás interaktív, és multimédiás eszközök alkalmazásával arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen volt a különböző korok értékítélete, mi számított bűnnek az adott korban, milyen a bűn és a büntetés viszonyulására, milyen törekvések voltak a bűnök megelőzésében, a helyes értékrend, morál és erkölcs kialakításában, mi a megbocsátás.

HITTÖRTÉNETI TUDÁSPONT

2012-ben “Mária zarándokút”-hoz kapcsolódó „Hittörténeti Tudáspont”-ként nevesített projektötletben való közreműködésre kapott a cég felkérést. A különböző helyszíneken tervezett fejlesztés mindegyik eleme visszautal Tarcal vezérre és a honfoglaló magyarok hitvilágára, Könyves Kálmánra és a középkori világkép megjelenítésére, a Nagyságos Fejedelem hitbéli hagyatékának, illetve az Eucharisztia kérdéskörének – az ostya és a bor liturgiatörténeti bemutatásának témaköreire. *Fenti képek a háttérmunka illusztrációi

DEBRECEN 650 ÉVE – VÁROSTÖRTÉNETI PANOPTIKUM

2012-ben a Debreceni Önkormányzat megbízásából kidolgozott „Debrecen 650 éve – várostörténeti panoptikum” projektötlete a – projekt élményvilágát kiszolgáló -technikai háttér összetett elemeinek sorozatára épült. A hagyományos múzeumi installációtól, a mobil technológiák és a XXI. század high-tech megoldások alkalmazásáig a teljes skála felvonultatásra került. (Pl.: A panoptikumi figurák sorozatába beékelt hologram segítségével az üres térbe bevetített figuráinak hirtelen felbukkanásával élve, a médiafelületek interaktív kezelésének bevetésével a cselekvő részvétel élményéhez juttatva a látogatót. A kivetítős rendszerű érintőképernyős felületek interaktív kereséssel való összekötése vagy az interaktív Xbox jellegű játékok a helytörténeti események animálására való alkalmazásával az érdeklődők teljes mérvű bevonására épít.) *Fenti képek a háttérmunka illusztrációi